Selecteer een pagina

Rapportages

In tegenstelling tot de meeste administratiekantoren hechten wij er veel waarde aan u ook tussentijds te informeren over de financiële prestaties van uw onderneming.

Elke klant ontvangt maandelijks (tenzij u hier geen prijs op stelt) een rapportage over het presteren van de onderneming. Deze rapportage wordt op basis van uw wensen en onze expertise samengesteld. Bovendien zorgen wij ervoor dat u elke maand snel over deze rapportage beschikt.

Loonadministratie

De regelgeving rond het verlonen van medewerkers wordt, ondanks allerlei beloftes van de overheid, steeds complexer. Niet alleen moet u op de hoogte zijn van de voor uw bedrijf geldende CAO, de relevante belastingwetgeving en de sociale regelgeving, ook dient u nog een verloningspakket aan te schaffen en hiermee vertrouwd te raken. Kortom, zelf medewerkers verlonen, loont meestal niet. Financial Care Roden kan u hierbij van dienst zijn.

Onze dienstverlening bestaat uit

 • verlonen van uw medewerkers
 • verstrekken van loonstroken, in tweevoud
 • verzorgen aangifte loonbelasting / aangifte sociale lasten / jaaropgave pensioenverzekeraar
 • verzorgen van wettelijke verplichte meldingen zoals bijvoorbeeld 1e dagsmelding
 • maken en verstrekken van de loonjournaalpost
 • verstrekken van een loonbetaallijst (eventueel als Clieop)
 • adviseren over en verzorgen van arbeidscontracten

 

Belasting

Financial Care Roden kan de volgende aangiftes voor u verzorgen:

 • aangifte omzetbelasting
 • aangifte loonbelasting en sociale lasten
 • aangifte inkomstenbelasting
 • aangifte vennootschapsbelasting

Voor bijna al onze klanten combineren wij de aangifte omzetbelasting met het voeren van de administratie. Noodzakelijk is dit overigens niet, ook als u zelf de administratie voert kunnen wij de aangifte OB voor uw verzorgen. De aangifte loonbelasting / sociale lasten doen wij in alle gevallen in combinatie met het voeren van de loonadministratie.


Jaarverslag

Financial Care Roden verzorgt zeer kort na het jaareinde de oplevering van de jaarcijfers. Deze cijfers worden, indien vereist of gewenst beoordeeld, zo nodig gecorrigeerd en opgenomen in een officieel jaarverslag.

Door onze efficiënte wijze van werken verstrekken wij u het jaarverslag zeer snel nadat het kalenderjaar is afgelopen. Uiterlijk eind februari zijn wij klaar met de voorbereidende werkzaamheden en kan de accountant aan de slag. Uiterlijk eind april heeft de accountant voor praktisch al onze klanten het jaarverslag gereed.